Mobilbatterier

Hur exakt fungerar ett batteri?

Varje batteri lagrar kemisk energi men avger elektrisk energi. Hemligheten med denna process ligger å ena sidan i de olika materialen, som vart och ett bildar en positiv pol ”katoden” och en negativ pol ”anoden”. Mellan de två finns också ett ämne som fungerar som en elektrolyt, samt en så kallad separator, som permanent separerar de två polerna från varandra ”i vila”. Om till exempel en typisk Varta-mignoncell (alkaliskt mangan) sätts in i en anordning, bildas en elektrisk krets eftersom elektronerna migrerar från den negativa polen via apparatkontakten till den positiva polen. Inuti Varta mignoncellen avger zinken elektroner till manganet via den kaustiska kaliumkloriden (som ett ledande ämne).